Runinskrifter.net

Föremåltyp gavel-

Inskrifter på föremål av typ gavel- (1):