Runinskrifter.net

Föremåltyp diptykon

Inskrifter på föremål av typ diptykon (2):