Runinskrifter.net

Föremåltyp brynsten

Inskrifter på föremål av typ brynsten (3):