Runinskrifter.net

Föremåltyp brosch

Inskrifter på föremål av typ brosch (3):