Runinskrifter.net

Föremåltyp bricka

Inskrifter på föremål av typ bricka (1):