Runinskrifter.net

Föremåltyp brödspade

Inskrifter på föremål av typ brödspade (2):