Runinskrifter.net

Föremåltyp bok

Inskrifter på föremål av typ bok (2):