Runinskrifter.net

Föremåltyp besman

Inskrifter på föremål av typ besman (2):