Runinskrifter.net

Föremåltyp armstöd

Inskrifter på föremål av typ armstöd (1):