Runinskrifter.net

Föremåltyp altarkrucifix

Inskrifter på föremål av typ altarkrucifix (1):