Runinskrifter.net

Inskrifter enligt schema Axboe, Düwel, Hauck & von Padberg 1985–1989: 132